Bauman's Sociology and Some Basic Concepts

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200141

Keywords:

Holocaust, Modernity, Postmodernity, Stranger, Zygmunt Bauman

Abstract

Zygmunt Bauman, one of the leading figures of contemporary sociologists, is also a person who, as a Jew born in Poland at the end of the first quarter of the twentieth century, lived an important part of world political history. He is an important thinker both for his century and for twenty-first century social sciences. Bauman based his sociology on this idea, starting from the idea that postmodernity can be interpreted as 'modernity that failed to realize its original plan'. Bauman is of the opinion that the modern mind's effort to organize and classify societies causes racism and cultural assimilation. According to Bauman, those who make this effort are the political administration and the intellectuals. With these criticisms, Bauman declares that modernity is in crisis. Bauman's views, most of which are based on these criticisms of modernity, extend to the postmodern understanding. Bauman does not clearly present a comparison of modernity - postmodernity in his works, but states that the understanding of the day is not the same as the modern understanding allows these distinctions to be noticed. In addition, the phenomena of modernity, ambiguity, modern genocide and alienation occupy an important place in his books. These concepts and facts, which Bauman has analyzed in detail, are included in the scope of the study.

Bauman's works and articles written about him constitute the main source of the study. In addition, in this study, it is aimed to reveal the main theoretical and conceptual framework of Bauman's understanding of sociology.

References

Armağan, M., (1995), Gelenek ve Modernlik Arasında, İstanbul, İnsan Yayınları.

Aydın, M., (2014), Moderniteye Dışarıdan Bakmak, 2. Baskı, İstanbul, Açılım Kitap.

Başer, D., (2013), Dayatılan Düzenlerden Deneyimlenen Belirsizliklere: Ajanlar ve Araçlar, Kara, Z., (der.), Bauman Sosyolojisi (ss. 11-140) içinde, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z., (1998), Postmodern Etik, Çev: A. Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z., (2000a), Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, Çev: Nurgül Demirdöven, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z., (2000b), Siyaset Arayışı, Çev: Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları.

Bauman, Z., (2003a), Modernlik ve Müphemlik, Çev: İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z., (2003b), Yasa Koyucular ve Yorumcular, Çev: Kemal Atakay, İstanbul, Metis Yayınları.

Bauman, Z., (2005), Bireyselleşmiş Toplum, Çev: Yavuz Alogan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z., (2007), Modernite ve Holokost, Çev: Süha Sertabiboğlu, İstanbul, Versus Kitap.

Bauman, Z., (2013), Sosyolojik Düşünmek, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayıncılık.

Bauman, Z., (2015), Akışkan Modern Dünyada Kültür, Çev: İhsan Çapcıoğlu ve Fatih Ömek, Ankara, Atıf Yayınları.

Bauman, Z., (2017), Kimlik, Çev: Mesut Hazır, Ankara, Heretik Yayınları.

Bauman, Z., (2018), Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik 3. Baskı, İstanbul, Say Yayınları.

Bauman, Z., (2019), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çev: İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z, & Tester, K., (2017), Zymunt Bauman ile Söyleşiler, Çev: Mesut Hazır, Ankara, Heretik Yayınları.

Best, S., & Kellner, D., (2011), Postmodern Teori, Çev: Mehmet Küçük, 2. Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Comte, A., (2001), Pozitif Felsefe Kursları, Çev: Erkan Ataçay, İstanbul, Sosyal Yayınları.

Fontette, F. D., (1991), Irkçılık, Çev: Haldun Karyol, İstanbul, İletişim Yayınları.

Fukuyama, F., (1993), Tarihin Sonu mu?, Çev: Yusuf Kaplan, Kayseri, Rey Yayınları.

Gelekçi, C., (2011), Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik, Görgün B., Suğur, A.,(Eds.), Çağdaş Sosyoloji Kuramları (ss. 76-97) içinde, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Giddens, A., (2012), Modernliğin Sonuçları, Çev: Ersin Kuşdil, 5. Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Giddens, A., (2008), Sosyoloji, yayıma hazırlayan: Cemal Güzel, İstanbul, Kırmızı Yayınevi.

Göktolga, O., (2013), Modernliğin Büyük Günahı: Holocaust, Kara, Z., (der.), Bauman Sosyolojisi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Haccac, A., (2018), Seküler Aklın Haritası, Çev: Selim Sezer, İstanbul, Mahya Yayıncılık.

Karadeniz, S., (2013), Sosyolojiye Meydan Okuma: Hermeneutik Sosyoloji, Kara, Z., (der.), Bauman Sosyolojisi (ss. 39-58) içinde, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Küçük, M., (2000), Entelektüellerin Tehlikeli Oyuncağı: Postmodern, Modernite Versus Postmodernite, Ankara, Vadi Yayınları.

Özselçuk S.,ve Anık, C., (2017), Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”, Epokhé, Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 115-128.

Spencer, L., (2006), Postmodernizm, Modernite ve Muhalefet Geleneği, Stuart, S., (Ed.), Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü (ss.183-195) içinde, Çev: Mukadder Erkan ve Ali Utku, Ankara, Ebabil Yayıncılık.

Touraine, A., (2018), Modernliğin Eleştirisi, Çev: H. Uğur Tanrıöver, 11. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Tüzer, A., (2005), Postmodernizmin Din Adına Düşündürdükleri, Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, 21, Ankara, Lotus Yayınları.

Published

17-10-2022

How to Cite

Tiryaki, S., & Akca, Ümit. (2022). Bauman’s Sociology and Some Basic Concepts. 8gen-ART, 2(1), 16–31. https://doi.org/10.53463/8genart.202200141