Archives

  • OCTOBER-2022
    Vol. 2 No. 1 (2022)

  • ARALIK 2021
    Vol. 1 No. 1 (2021)

    8gen-Art çift kör hakemli, bilimsel ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergide Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlanır. Dergiye gönderilen makaleler için değerlendirme ve başvuru ücreti alınmaz ve yılda iki kez yayınlanır.

    Dergi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve sosyolojisi, sanat eğitimi, kültürel harita, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, plastik sanatlar, grafik tasarım vb. konularda yazıları kabul etmektedir.