Editorial Team


Editör/Editor in Cheif

Dr. A. Şevki DUYMAZ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Alan Editörleri/Section Editors

Dr. Mehmet Ali KARAMAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Dr. Ümit AKÇA

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Dr. Seda Şimşek TOLACI

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Dr. Murat FIRAT

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Dr. Engin KEPENEK

 

Akdeniz Üniversitesi

 

Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR

 

Akdeniz Üniversitesi

Dil Editörleri/Language Editors

Dr. Elif TOKDEMIR DEMIREL

Kırıkkale Üniversitesi

Yayın Editörleri/Publishing Editors

Ali Rıza BİLGİN

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Çağıl ÇARDAK

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU/ ADVISORY BOARD

 

GÜZEL SANATLAR

Mehmet ÖZKARTAL

(Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Yusuf KEŞ

(Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Levent MERCİN

(Prof. Dr. Dumlupınar Üniversitesi-Türkiye)

Ali Fuat BAYSAL

(Doç. Dr. , Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye)

Ece ÇALIŞ ZEĞEREK

(Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Mustafa GENÇ

(Doç. Dr. , Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Murat KARA

(Doç. Dr. , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)

Kadri Yılmaz ERDAL

(Dr. Öğr. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)

Serap ÜNAL

(Doç. Dr. , Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Özgür ÇETİNTAŞ

(Dr. Öğr. Üyesi Bitlis Eren Üniversitesi-Türkiye)

M. Kemal GENÇ

(Öğr. Görv. Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

Arzu GÜRDAL

(Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Cenk CELASİN

(Dr. Öğr. Üyesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-Türkiye)

Ahmet Hakan YILMAZ

(Dr. Öğr. Üyesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-Türkiye)

 

TÜRK VE İSLAM SANATLARI

Ahmet ÇAYCI

(Prof. Dr. , Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye)

Süreyya EROĞLU BİLGİN

(Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

M Kemal ŞAHİN

(Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi-Türkiye)

Mehmet Çağlayan ÖZKURT

(Dr. Öğr. Üyesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Türkiye)

Abdülkadir DÜNDAR

(Prof. Dr. Bozok Üniversitesi-Türkiye)

Ferruh TORUK

(Öğr. Gör. Bozok Üniversitesi-Türkiye)

Nacide ÖTER

(Dr. Öğr. Üyesi Alaadin Keykubat Üniversitesi-Türkiye)

Erdal ESER

(Prof. Dr Cumhuriyet Üniversitesi -Türkiye)

Kadir PEKTAŞ

(Prof. Dr. Medeniyet Üniversitesi -Türkiye)

Bahattin YAMAN

(Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi -Türkiye)

Günnur AYDOĞDU

(Dr. Öğr. Üyesi Osman Gazi Üniversitesi-Türkiye)

Hakan ÇETİN

(Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)

Hasan UÇAR

(Doç. Dr. Ege Üniversitesi–Türkiye)

Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL

(Doç. Dr. Katip Çelebi Üniversitesi- Türkiye)

Harun ÜRER

(Prof. Dr. Katip Çelebi Üniversitesi- Türkiye)

Lütfiye GÖKTAŞ KAYA

(Prof. Dr. Karabük Üniversitesi- Türkiye)

Lokman TAY

(Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

C. Nakış KARAMAĞARALI

(Prof. Dr. Gazi Üniversitesi-Türkiye)

Nurşen ÖZKUL FINDIK

(Prof. Dr. Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)

Sema KÜSKÜ

(Doç. Dr. Katip Çelebi Üniversitesi- Türkiye)

Semiha ALTIER

(Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)

Nermin ŞAMAN DOĞAN

(Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi-Türkiye)

Tülün DEĞİRMENCİ TURAL

(Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi-Türkiye)

Sedat BAYRAKAL

(Prof. Dr. Uşak Üniversitesi-Türkiye)

Hacer ARSLAN KALAY

(Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Türkiye)

Yıldıray ÖZBEK

(Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

Zekeriya ŞİMŞİR

(Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi-Türkiye)

 

KENT SOSYOLOJİSİ

Ümit AKCA

(Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Erdal AKSOY

(Prof. Dr. Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)

ARKEOLOJİ

Fikret ÖZCAN

(Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Bilal SÖĞÜT

(Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi-Türkiye)

Atilla ENGİN

(Prof. Dr. Gaziantep Üniversitesi-Türkiye)

Figen ERDOĞDU

(Dr. Öğr. Üyesi. Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)

Ayça ÖZCAN GERÇEK

(Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi-Türkiye)

Davut YİĞİTPAŞA

(Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye)

Murat FIRAT

(Doç. Dr Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Mehmet ÖZHANLI

(Prof. Dr Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

 

SANAT TARİHİ

Esma IGUS

(Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Türkiye)

Evren YILMAZ

(Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

M. Eda ARMAĞAN

(Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Ebru Nalan SÜLÜN

(Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

Zeynep ERTUĞRUL

(Dr. Öğr. Üyesi Anadolu Üniversitesi-Türkiye)

Güler BEK ARAT

(Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

Bülent İŞLER

(Doç. Dr. Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)

Pınar SERDAR DİNÇER

(Dr. Öğr. Üyesi Bozok Üniversitesi-Türkiye)

Leyla ALPAGUT

(Prof. Dr. T. B. M. M. -Türkiye)

Huriye ALTUNER

(Dr. Öğr. Üyesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Türkiye)

Halil ÖZYİĞİT

(Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi-Türkiye)

Başak Burcu EKE

(Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi-Türkiye)

Ramazan UYKUR

(Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi-Türkiye)

Ahmet Oğuz ALP

(Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi-Türkiye)

 

MİMARLIK VE KENT TARİHİ-MİMARİ-RESTORASYON-KORUMA

Seda Şimşek TOLACI

(Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

M. Elif ÇELEBİ KARAKÖK

(Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

İbrahim BAKIR

(Dr. Öğr. Görv. Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK

(Doç. Dr. Karabük Üniversitesi-Türkiye)

Murat YILDIZ

(Doç. Dr. Gebze Teknik Üniversitesi-Türkiye)

Erman AKSOY

(Dr. Öğr. Üyesi Gazi Üniversitesi-Türkiye)

SİVİL MİMARİ

Doğan DEMİRCİ

(Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)

 

EĞİTİM-KÜLTÜR TARİHİ

Gürsoy ŞAHİN (Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye)

Yavuz UYSAL

(Doç. Dr. Alaadin Keykubat Üniversitesi-Türkiye)

Abdurrahman UZUNASLAN

(Prof. Dr. Gaziantep Üniversitesi-Türkiye)

Hüseyin ÜRETEN

(Prof. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi-Türkiye)

Abdullah BAKIR

(Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi -Türkiye)

Abdülkadir EMEKSİZ

(Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi-Türkiye)

Ahmet ŞİMŞEK

(Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi-Türkiye)

Esra ÖKSÜZ

(Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi-Türkiye)

Cevdet KIRPIK

(Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi-Türkiye)

TURİZM

Sevcan YILDIZ

(Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi-Türkiye)

Gürkan KALKAN

(Dr. Öğr. Üyesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye)