An Evaluation on Çaşnigir Bathhouse Located in Barla Village of Eğirdir District of Isparta

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200143

Keywords:

Çaşnigir Bathhouse, Barla Artifacts, Bathhouse Architecture, Çaşnigir Pasha

Abstract

Barla, which is connected to the center of Eğirdir district in Isparta, is now a village while it was formerly a town. There are many historical buildings in Barla. Two of these historical buildings are bathhouses. One of these bathhouses is Çaşnigir Bathhouse and the other is Göçeri Bathhouse. Çaşnigir Bathhouse is known as "Çaşnigir Paşa Bathhouse" among the people because of Çaşnigir Pasha Mosque located nearby. The bathhouse is said to have been built by Çaşnigir Sinan Pasha, who was patnonage of Çaşnigir Paşa Mosque in 1376. Bathhouse should probably have been built by local masters in terms of architecture. If it is thought that Hamidoğulları Emirate prevailed in the region in those years, it can be said that the local masters who made the bath could have reflected the artistic taste and effect of the beauties on the work.

Çaşnigir Bathhouse differs from other bathhouse structures in the surrounding area because the warmth section, the hot section and the desolate sections are located side by side in the horizontal plane. It is also separated from other bathhouses due to the eastern wall that makes an angle in the undressing section. The plan of the bathhouse in the present situation is the only a representative of the surrounding area acording to the similar structures. However, it is understood that some basic changes have been made in the bathhouse. As a result of examinations made in the bath, it is estimated that presenting the comments and thoughts based on some traces of the building as an article will eliminate some of the deficiencies in this subject.

References

Aru, K. , (2012). Türk Hamamları Etüdü, Doçentlik Çalışması, İstanbul, 1949. Böcüzade, Süleyman Sami, Isparta Tarihi, (Çev. Hasan Babacan), Sistem Ofset, Isparta

Çınar, S. (2010). Erzurum’da Hamam Mimarisi ve Hamam Kültürü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2010.

Demirci, D. (2015) “Isparta-Gönen Eski Hamam Üzerine Bir Değerlendirme”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, , s. 42-65. Burdur

Feridun E. (1997). “Isparta” maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, 19. Cilt, 1999, s. 196.

Erat, B. (1999). Anadolu’da XIV. Yüzyıl Türk Hamam Mimarisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara

Erat, B. (1999) “Anadolu’da Türk Hamam Mimarisi”, Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 10 , s. 392-399., Ankara

Erat, B. (2006) “Hamamlar”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı-II, (Ed.) Ali Uzay Peker-Kenan Bilici, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Desen Ofset, s. 457-465., Ankara

Binler, H. Ve Kılcı, A. (1995). “Sinaneddin Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S. XXV, Ankara, s.165-196.

Komisyon, Isparta İl Kültür Envanteri-I (2009), Isparta Valiliği, Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş., Isparta, 2009.

Komisyon, Isparta İl Kültür Envanteri-2. (2010). Isparta Valiliği, Fersa Matbaacılık, Isparta, 2010.

Köprülüzade Mehmed Fuad (2016). “Anadolu Beylikleri Tarihine Aid Notlar”, (Çev.) Samet Alçı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt 15, s. 949-970.

Kuban, D. (1978). 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul.

Sözen, M. (1970). Anadolu Medreseleri, C.1, İTÜ Mim. Fak. Yay., İstanbul.

Okan, K. (1962). Isparta’daki Tarihi Eserler, Altıntuğ Matbaası, Isparta, 1962.

Önge, Y. (1986). “Koca Sinan’ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik-Merkezi Kubbeli Örtü Sistemleri”, II. Uluslararası Türk İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt 2, İTÜ, 28 Nisan-2 Mayıs, s. 81-85., İstanbul.

Önge, Y. (1988). “Anadolu Türk Hamamları Hakkında Genel Bilgiler ve Mimar Koca Sinan’ın İnşa Ettiği Hamamlar”, Mimarbaşı Koca Sinan Yasadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayrı Basım, s. 403-428., İstanbul.

Önge, Y. (1995). Anadolu’da XII-XIII. Yy. Türk Hamamları, VGM Yayınları, Ankara.

Ramsay, W. M. (1960). Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, (Çev.) Mihri Pektaş, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Şaman Doğan, N. (2008). Selçuklu ve Beylikler Döneminde Isparta, Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınları, Bahçıvanlar Basım Sanayi, Isparta.

Şaman Doğan, N. (2009). “Selçuklu ve Hamidoğulları Döneminde Isparta: Kültürel Ortam”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s. 69-90.

Tolacı Şimşek, S. (2017). Barla Çaşnigir Hamamı Analitik Rölöve Raporu, Isparta.

Uzunçarşılı, İ. H. (1929). Kitabeler ve Sahip, Saruhan, Aydın, Menteşe, İnanç, Hamidoğulları Hakkında Malumat, Devlet Matbaası, İstanbul.

Üçok, B., (1952). “Hamidoğulları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, s. 73-80. w3.sdu.edu.tr (Erişim Tarihi: 10.08.2018)

Published

15-10-2022

How to Cite

Demirci, D. (2022). An Evaluation on Çaşnigir Bathhouse Located in Barla Village of Eğirdir District of Isparta. 8gen-ART, 2(1), 32–55. https://doi.org/10.53463/8genart.202200143