Climate Change And Paris Agreement: An Evaluation In The Case Of Turkey

Authors

  • Rabia ÖZKUL Suleyman Demirel University, Graduate School of Aplied Science, Department of Urban and Reginol Planning, Isparta/TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0002-4549-4062
  • Fatma MERMER Suleyman Demirel University, Graduate School of Aplied Science, Department of Landscape Architecture, Isparta/TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0001-8928-1264

DOI:

https://doi.org/10.53463/ecopers.20210070

Keywords:

Key words: Climate change, Paris Agreement, Turkey, COP26

Abstract

As a result of the negative effects of human activities on nature, greenhouse gases released into the atmosphere have also increased. Global warming due to this increase is described as climate change, which is one of the biggest environmental problems today, and its effect is felt gradually. The direction of the effects felt is global and has a negative course. Many international meetings and studies are carried out to reduce the impact of climate change. However, no concrete results can be obtained. Failure to achieve the required result can be shown as the countries not making enough efforts and the developed countries not attempting to reduce their excess energy use. The Paris Agreement, which has been accepted by many countries on climate change on the international platform, is the first agreement to deal with the absorption of greenhouse gases, global warming and climate change. In this study, the situation of our country, which has declared that it will reduce greenhouse gas emissions by 2030 as a party to the agreement, and the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP26) are evaluated from an ecological perspective and information about the literature is included.

References

Bozoğlu, B. (2018). Paris İklim Anlaşması Kapsamında Türkiye’nin Erken Uyarı Sistemine Dair Yapması Gerekenler [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021. Paris Anlaşması. Erişim Tarihi:30.11.2021. https://iklim.csb.gov.tr/paris-anlasmasi-i-98587

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021. İklim Değişikliği ve Korunan Alanlar. Erişim Tarihi:15.12.2021. https://csb.gov.tr/iklim-degisikligi-ve-korunan-alanlar-makale

Çolakoğlu, E. (2019). İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi. Ankara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.[Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://www. iklimin. org/moduller/kentmodulu-surdurulebilirkentler. pdf.

Davarcıoğlu, B., & LELİK, A. (2017). Sanayide İklim Değişikliğine Uyum Ve Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programi: Örnek Uygulamalar. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 6(2), 94-105.

Güner, E. D., & Turan, E. S. (2017). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(1), 48-55.

Hayrullahoğlu, B. (2012). Çevresel Sorunlarla Mücadelede Karbon Vergisi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-11.

İsmail, K. (2018). İklim Değişikliği Müzakereleri: Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı İmza Süreci. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(1), 55-81.

Kanat, Z., & Keskin, A. (2018). Dünyada İklim Değişikliği Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Türkiye’de Mevcut Durum. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 49(1), 67-78.

Karakaya, E. (2016). Paris İklim Anlaşması: İçeriği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-12.

Kaya, H. E. (2020). Kyoto’dan Paris’e Küresel İklim Politikaları. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(10), 165-191.

Kaya, Y. (2017). Paris Anlaşmasını İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek. Uluslararası İlişkiler, 14(54), 87-106.

Oğuz, C. (t.y.). İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2021. Paris Anlaşması. Erişim Tarihi:30.11.2021. https://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa

Türkeş, M. (2013). İklim değişiklikleri: Kambriyen’den Pleyistosene, Geç Holosen’den 21. Yüzyil’a. Ege Coğrafya Dergisi, 22(1), 1-25.

Utkutuğ, G., & Mimar, Y. (2000). Yeni Yüzyıla Girerken Bina Tasarımı Ekoloji/Enerji Etkin/Akıllı Bina. 4. Uluslararası Yapıda Tesisat Bilim ve Teknoloji Sempozyumu.

World Wildlife Fund, 2016. Paris Anlaşması Sonrası Türkiye'de Kömüre Yer Var Mı?. Erişim Tarihi:30.11.2021. https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/paris_anlamasi_sonrasi_turkiye_1.pdf

World Wildlife Fund, 2020. 10 Soruda Türkiye ve Paris İklim Anlaşması. Erişim Tarihi:30.11.2021. https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/10_soruda_paris_anlamas_web.pdf?10741/10-Soruda-Paris-Anlasmasi

World Wildlife Fund, 2021. COP-26 15 Derece Hedefini Canlı Tutmaya Yetecek Mi?. Erişim Tarihi:30.11.2021. https://www.wwf.org.tr/?11460/COP26-15-derece-hedefini-canli-tutmaya-yetecek-mi-

World Wildlife Fund, 2021. Paris Anlaşması Hayata Geçiyor. Erişim Tarihi:30.11.2021. https://www.wwf.org.tr/?6100/parisanlasmasihayatageciyor

World Wildlife Fund, 2021. İklim ve Enerji. Erişim Tarihi:15.12.2021. https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/

İnternet Kaynakları

[2][3] http://climatechange.boun.edu.tr/kuresel-isinma-mi-kuresel-iklim-degisikligi-mi/ Erişim Tarihi:16.12.2021

https://www.ipcc.ch/about/princ.pdf Erişim Tarihi:16.12.2021

https://potamya.co/iyi-yasam/26-birlesmis-milletler-iklim-degisikligi-konferansi-cop26/Erişim Tarihi:15.12.2021.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0klim_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi Erişim Tarihi:15.12.2021.

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-e-o.html Erişim Tarihi:16.12.2021

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf Erişim Tarihi:16.12.2021

Published

23-12-2021

How to Cite

ÖZKUL, R., & MERMER, F. (2021). Climate Change And Paris Agreement: An Evaluation In The Case Of Turkey. Ecological Perspective, 1(1), 46–57. https://doi.org/10.53463/ecopers.20210070