The Evaluation Of The Spatial Understandings Of The New Millennium in The Field Of Interior Architecture

Authors

  • Elif Özdoğlar Kutahya Dumlupinar University, Faculty Of Architecture, Department of Interior Architecture, Kütahya/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-9997-9487
  • İsmail Emre Kavut Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Architecture, Department of İnterior Architecture, İstanbul/Türkiye https://orcid.org/0000-0003-2672-4122
  • Çağrı Yalçın Kutahya Dumlupinar University, Faculty Of Architecture, Department of Interior Architecture, Kütahya/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-8408-9190
  • Turgut Kalay Kutahya Dumlupinar University, Faculty Of Architecture, Department of Interior Architecture, Kütahya/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-8532-1203
  • Seval Yılmaz Yatır Yildiz Technical University, Graduate School of Aplied Science, Department of Interior Architecture, İstanbul/Türkiye https://orcid.org/0000-0003-1466-6404

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200164

Keywords:

Interior Architecture, fictional space, virtual space, pandemic, globalization

Abstract

The aim of this study is to analyze and compile the fundamental changes in interior architecture design from the beginning of the new millennium to the present. In this context, a literature study was conducted and visuals related to the subject were used.

In the face of the socio-cultural, socio-political and socio-economic effects brought about by the new millennium, the basic principles of interior design approach have been preserved, while various new understandings have emerged on the physical and virtual fundamentals. While Interior Architecture is a branch of art and science that creates a route on the living axis, artificial intelligence has begun to be added to this axis by users. The staff of the Henn Na Hotel chain in Japan consists of artificial intelligence.

The pandemic era, the rate of advancement of technology and globalization are among the main developments affecting this process. The rapid development of technology has allowed interior spaces to be considered as virtual spaces as shells and the rise of smart interiors. Interiors have started to communicate with it’s user and interactive spaces have also occured. Fictional spaces have entered a perceptual-conceptual development phase thanks to effects and sound technologies. Detailed and accurate evaluation of this process is important in terms of predicting the future and new trends.

References

Ak E., (2006). Bilgisayar Teknolojisi Eşliğinde Mekan Kavramının Dönüşümü-Yeni Mekan Tanımları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Akdemir, N. (2017). Tasarım kavramının geniş çerçevesi: Tasarım odaklı yaklaşımlar üzerine bir inceleme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 85-94.

Akım, S. M. (2021) Canlılık Ve Karşılıklı Etkileşim: Tiyatronun Dijitalleşmesi Ve Seyir Rejimi Üzerine Ontolojik-Tarihselci Bir Soruşturma, Sanat Yazıları, 2021; (44): 31-47

Baran, H. (2021) Sanal Gerçeklikte Deneyimlenebilir Konsept Tasarım Ve Animasyon Uygulamalar, Sanat Yazıları, 2021; (44): 89-114

Bayar, F. (2008). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32(4), 25-34.

Bilgin S., Demirarslan D., (2019). Otel Lobilerinin İç Mimari Tasarım Özellikleri Açısından İrdelenmesi: Kocaeli Otelleri Örneği, USBIK, Sayfa 947- 961

Emel, C. A. N. (2007). Marka Ve Marka Yapılandırma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 225-237.

Güngör F.S., (2019) Postmodern Dünyanın Mekân Anlayışında Sanal Mekân, Turkish Studies, Cilt: 14, Sayı: 5, sayfa: 93-104

İlhan, A. Ç. (2007). Yaratıcı drama ile örtüşen çağdaş sanat akımları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3-4), 139-154.

İsmayılzada L., (2017) Sanal Dünyada Sanal Dönüşüm, Yeni Medya Elektronik Dergi – Ejnm, Cilt:1, Sayı: 3, Sayfa: 227-236

Tandoğan, O. (2017). Evrensel tasarım kavramı: kentsel peyzaj ile ilgili örnekler. Artium, 5(2), 51-66.

Turan T., Kavut İ.E, (2022). Gerçeküstü Sanat Akımının Kurgusal Mekânlara ve Metaverse Kavramına Katkısının Norm Bağlamında İncelenmesi, Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi Araştırma makalesi MBUD 7 (1), Sayfa: 346-363

Sakallı, C. (2018). Göçmen Edebiyatı:" Ara Dilde" Yazmak. Monograf, (9).

Serttaş, A. (2018). Sinemada yabancılaşma ve teknoloji temalı distopya: Siberpunk anlatı. TRT Akademi, 3(5), 344-360.

Özçelik, Ö., ve Kaprol, T. (2017). İç mekân örgütlenmesinde esneklik ve fonksiyonellik kavrami bağlaminda mekânin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 301-312.

Özgen E., (2020). Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımı: Kuram ve Uygulama Pratikleri Bağlamında Tartışma, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 5(2), Sayfa: 603-614

Url-1 https://www.usatoday.com/story/travel/roadwarriorvoices

Url-2 https://hospitality-on.com/en/ressources-humaines/

Url-3 https://abc7news.com/milpitas-hotel-robot-crowne-plaza-dash

Url-4 https://www.yotel.com/en/hotels/yotel-new-york

Url-5 https://www.keenonrobot.com/

Url-6 https://www.lumahotels.com/times-square/stay

Url-7 https://www.atlasobscura.com/places/henn-na-hotel

Url-8 https://www.hennnahotel.com

Url-9 https://www.hennnahotel.com

Url-10 https://top.his-usa.com/destination-japan/henna_hotel/

Url-11 https://top.his-usa.com/destination-japan/henna_hotel/

Url-12 https://top.his-usa.com/destination-japan/henna_hotel/

Url-13 https://www.marriottghent.be/

Url-14 https://flyzoo-hotel.hangzhouhotel.org/tr/

Url-15 https://www.shangri-la.com/en/hotels/jen/singapore/orchardgateway/

Url-16 https://rossdawson.com/futurist/companies-creating-future/

Url-17 https://territorystudio.com/project/ghost-in-the-shell/

Url-18 https://nymag.com/intelligencer/

Url-19 https://www.haberturk.com/turkiyedeki-ilk-akilli-moda-magazasi

Url-20 https://xmediaartmuseum.com/

Url-21 https://www.woven-city.global/

Url-22 https://www.neom.com/en-us

Url-23 https://www.iconbuild.com/

Published

15-10-2022

How to Cite

Özdoğlar, E., Kavut, İsmail E., Yalçın, Çağrı, Kalay, T., & Yılmaz Yatır, S. (2022). The Evaluation Of The Spatial Understandings Of The New Millennium in The Field Of Interior Architecture. 8gen-ART, 2(1), 97–111. https://doi.org/10.53463/8genart.202200164