Evaluation in Aydın Atatürk City Square in Terms of Ergonomics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200138

Abstract

City squares are places where people from different groups gather, rest and socialize. For this reason, city squares are suitable for women, men, children, the elderly, the disabled, etc. should be relevant to all individuals. Urban equipment elements that allow opportunities such as seating, lighting, transportation, siege and activity in city squares also have an important place. The design of urban reinforcement elements in anthropometric-ergonomic criteria is a factor that will increase the use of urban squares.

Within the scope of the research, Aydın Atatürk City Square was chosen as the study area because it is one of the areas that people use intensively. Urban reinforcement elements in the research area are grouped under five groups as floor elements, roof elements, reinforcement elements, sports areas, and containment elements and evaluated in terms of ergonomics and anthropometry. Ergonomically unsuitable uses have been identified and suggestions have been made to eliminate existing errors.

References

Akın, Ö. ve Demir, M. (2021). Karamürsel İlçesi (Kocaeli) Kıyı Bandı Rekreasyonel Alanlarında Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomi Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6(1), 268-287.

Akyol, E. (2006). Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Arat, Y. ve Bulanık, M. (2020). Kentsel dış mekânlardan parklara ergonomik standartlar çerçevesinden bir bakış; Konya örneği. Ergonomi, 3(2), 55-73.

Bayramoglu, E., Demirel, Ö. ve Çelik, K. T. (2016). The evaluation of landscape equipment components in terms of ergonomics. The Anthropologist, 25(1-2), 151-159.

Bayramoğlu, E. ve Özdemir, B. (2012). Trabzon Kent Merkezi, Uzun Sokak Kentsel Donatı Elemanlarının Kent Kimliği Açısından Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 182-191.

Bekci, B., Ve Taşkan, G. (2012). Açık Yeşil Alanlardaki Kent Donatılarının Kişisel Mekan Uzaklığına Etkisi: Bartın Kenti Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(22), 61-71.

Bulut, Y. Atabeyoğlu, Ö. ve Yeğli, P. (2008). Erzurum kent merkezi donatı elemanlarının ergonomik özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Journal of Agricultural Sciences, 14(02).

Çelik, E. ve Türkyılmaz, Ç. C. (2020). Kent Meydanı Ergonomisinin İncelenmesi: Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Örneği. Modular Journal, 3(1), 1-19.

Çelikyay, S. Ve Karayılmazlar, A. S. (2016). Bartın kent merkezindeki kamusal alanların kentsel ergonomi ve kent kimliği açısından incelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 224-238.

Doğan, C. ve Altan, O. (2007). Kamusal alanda oturma eylemi ve ergonomik ilkeler. Megaron YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 2(3), 159-166.

Etike, B. A. ve Yarımay, Ö. (2022). Kamusal Alan Ergonomisinin İncelenmesi: Maçka Demokrasi Parkı Örneği. Online Journal of Art and Design, 10(3).

Göllü, S. K. ve Türkyılmaz, Ç. C. (2019). Kent meydanlarının ergonomik ölçütler açısından değerlendirilmesi: Kadıköy Rıhtım Meydanı örneği. Ergonomi, 2(1), 32-48.

Gülgün, B. ve Altuğ, İ. (2006). İzmir kıyı bandı uygulamalarında ergonomik standartlara uygunluğun değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 145-156.

Gülgün, B. ve Türkyılmaz, B. (2001). Peyzaj mimarlığında ve insan yaşamında ergonominin yeri-önemi ve Bornova örneğinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(2).

Hendrick, H. W. (2000). The technology of ergonomics. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 1(1), 22-33.

Karayılmazlar, A. S. (2017). Kamusal alanların kentsel ergonomi açısından irdelenmesi, Bartın örneği. Yüksek lisans tezi, Bartın üniversitesi, fen bilimleri enstitüsü, peyzaj mimarlığı anabilim dalı, Bartın.

Karayılmazlar, A. S. ve Çelikyay, H. S. (2019). Kentsel Alanların ve Kent Donatılarının Tasarımında Ergonomik İlkeler. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 570-579.

Karwowski, W. (2012). Interactions Compatibility Distinguishing Features of the and Profession Paradigms for the Ergonomics Discipline Ergonomics Competency and Literacy Co International Ergonomics References Management and Ergonomics. In The Discipline of Human Factors and Ergonomics.

Külekçi, E. A. (2018). Kent donatı elemanlarında özgün tasarımların peyzaj ergonomisi yaklaşımıyla irdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(2), 89-109.

Önder, S., Polat, A. T. ve Öztürk, A. (2012). The evaluation of ergonomic situations of the equipment elements in Selçuk University Campus, Konya, Turkey. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 1(1), 30-52.

Sarıgül, S. S. ve Türkyılmaz, Ç. C. (2019). Kentsel alanlarda ergonomi ölçütleri: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü örneği. Ergonomi, 2(2), 101-117.

Şavklı, F. ve Yılmaz, T. (2013). Kent meydanı kullanım nedenlerinin Antalya Cumhuriyet Meydanı örneğinde irdelenmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 138-142.

Tay, E. C. ve Türkyılmaz, Ç. C. (2018). Açık alan ergonomisine dair bir inceleme, Şişhane parkı ve katlı otoparkı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 205-219.

Weber, M. (2000). Modern Kentin Oluşumu, Bakış Kitaplığı, İstanbul.

Yeşil, M. ve Beyli, K. N. (2018). Ordu kenti kıyı parkları donatı elemanlarının ergonomi açısından incelenmesi. Ordu üniversitesi bilim ve teknoloji dergisi, 8(2), 215-229.

Yörük, İ., Gülgün, B., Sayman, M. ve Ankaya, F. Ü. (2006). Peyzaj planlama çalışmaları kapsamında Ege Üniversitesi kampüs örneğindeki peyzaj donatı elemanlarının ergonomik-antropometrik açıdan irdelenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 157-168.

Published

15-08-2022

How to Cite

Kamer Aksoy, Özgür, & Köşe, H. (2022). Evaluation in Aydın Atatürk City Square in Terms of Ergonomics. 8gen-ART, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.53463/8genart.202200138