Yazım Kuralları

SAYFA DÜZENİ
Sayfa boyunu: 16X24 cm olmalıdır. A4 boyut kesinlikle kullanılmamalıdır. 16X24 ebatlarında hazırladığımız şablonu web sayfamızdan indirerek kullanabilirsiniz. Hazırladığınız yazınızı kopyalayıp boş şablona yapıştırdıktan sonra varsa şekilsel hataları düzeltiniz ve ondan sonra sisteme yükleyiniz..
Yazı Karakteri Times New Roman olmalıdır.
Yazı boyutu ana başlıkta 12 punto, ara başlıklar ve metinde 11 punto olmalıdır.
Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Satır aralığı tek olmalıdır.

Sayfa Yapısı

Paragraf


YAZI ANA BAŞLIĞI
(Başlık ortalanmalıdır. Yazı 12 punto, Times New Roman, kalın ve büyük harf yazılmalıdır)
Türkçe yazılarda yazının İngilizce başlığı eklenmelidir. (Başlık ortalanmalıdır ve ana başlığın hemen altına yazılmalıdır. İngilizce başlık 12 punto, Times New Roman, kalın, İtalik ve büyük harf şeklinde yazılmalıdır). İngilizce yazılarda Türkçe başlık yazılmamalıdır.


Tablo, Çizelge, Şekil, Grafik
Tablo / Çizelge / Grafik / Şekil Başlıklarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır (11 Punto, Times New Roman, Sayfa Ortasına Gelecek Şekilde)

Kaynak Göstermedeki Genel Kurallar Atıf ve kaynakça gösteriminde APA 6 atıf sistemi kullanılmalıdır.