About the Press

DEĞERLİ AKADEMİSYENLER & ARAŞTIRMACILAR

Journal of Interior Design and Academy (INda), 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. INda’nın temel amacı, iç mimarinin gelişen tanımını araştıran ve analiz eden; aynı zamanda disiplinlerarası anlayış ve bilimsel yöntemlerle desteklenen çalışmaları, iç mimari ve tasarım alanında akademik anlamda karşılaşılan eğitimle ilgili sorunlara yönelik çalışma ve eleştirileri uluslararası özgünlükle ortaya koymaktır. Ayrıca mekan tasarımı, mobilya tasarımı, endüstriyel tasarım, kentsel iç mekan tasarımı gibi öncelikli konuların yanında; iç mimarlığın etkileşimde bulunduğu disiplinlerin kuramı, gelişimi ve tarihini araştıran bilimsel çalışmaların da yayımlanması temel hedefler arasındadır. Böylece ilgili tüm paydaşlara bilgiyi ulaştırma, ücretsiz erişebilme, uluslararası, kaliteli ve özgün bir yayımcılığı amaç edinmiştir.
INda, Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranmaktadır.
https://sekizgenacademy.com/journals/index.php/inda/index
İlgili alanda uzman araştırmacıların, ‘İç Mimarlık Bölümü’, ‘İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ ve ilgili bölümlerde öğretim üyesi akademisyenlerin çalışmalarının yayınlanacağı bu kitap, ‘İç Mimarlık’ alanına ışık tutarak yeni bir platform oluşturacaktır.
Bu amaçla ilgili alanda ‘araştırma’, ‘derleme’ ve/veya ‘lisansüstü tezden’ üretilmiş değerli akademik çalışmalarınızı bilim dünyasına kazandırabilirsiniz.

Prof. Dr. Kağan GÜNÇE

Kitap Editörü

INDA yayın kurulu Adına

indajournal@gmail.com

Interior Architecture Issues - I isimli kitap Uluslararası Livre de Lyon Yayınevi tarafından e-kitap olarak yayımlanacaktır. Kitap açık erişimli olacaktır.
 Yayınevi Belgesi: https://www.bookchapter.org/kitaplar/ARHITECTURAL.pdf
 Akademik teşvik ve akademik yükselmeler için uygundur.
 Kitap Bölümleri İngilizce Metin olarak kabul edilecektir (Metin en az 15, en çok 25 sayfa – yaklaşık 6000-10000 kelime olacaktır).
 Kaynakça hariç benzerlik oranı %25’nin altında olmalıdır.
 Kitap Bölümü Yazım Şablonu web sayfamızda yer almaktadır. Bölüm bu formata göre hazırlanmalıdır.
 Her Kitap Bölümü, Editöriyel Süreçleri erken tamamlanması halinde daha erken yayımlanabilecektir.
 Kitap bölümü ücreti 750 TL’dir.